225-1132

שני שוברי הצעת מטבע חוקית על סך 50, 100 פרוטה , אשכול-זגגי, מצב AUC

Two legal tender vouchers in the amount of 50, 100 prula, Eshkol-Zagagi, AUC

Start Price: $60 Sold for: $75


שני שוברי הצעת מטבע חוקית
שני שוברי הצעת מטבע חוקית
שני שוברי הצעת מטבע חוקית
שני שוברי הצעת מטבע חוקית
שני שוברי הצעת מטבע חוקית