225-1134

לוט שטרות ישראלים 1951-1989 מצבים שונים

Lot of Israeli banknotes 1951-1989, various conditions

Start Price: $90


לוט שטרות ישראלים 1951-1989
לוט שטרות ישראלים 1951-1989
לוט שטרות ישראלים 1951-1989
לוט שטרות ישראלים 1951-1989
לוט שטרות ישראלים 1951-1989