225-1137

מטבע אסימון, ארץ ישראל משושה עם כיתוב 15 וחריטת "P"

Coin token, Eretz Israel, hexagon inscribed 15, engraved “P”

Start Price: $25 Sold for: $45


מטבע אסימון, ארץ ישראל
מטבע אסימון, ארץ ישראל
מטבע אסימון, ארץ ישראל
מטבע אסימון, ארץ ישראל
מטבע אסימון, ארץ ישראל