225-1140

סט מטבעות Israel Type חב Dansco California USA, כולל בין היתר: 250, 500 פרוטה, תש"ט כסף, ו 25 מיל תש"ט, מצב AUC

Set of coins "Israel Type", Dansco California USA company, also includes: 250, 500 pruta, silver 5709, and 25 mil 5709, AUC

Start Price: $120 Sold for: $150


סט מטבעות Israel Type
סט מטבעות Israel Type
סט מטבעות Israel Type
סט מטבעות Israel Type
סט מטבעות Israel Type