225-1141

שבעה ק"ג מטבעות ישראלים שיצאו מהמחזור

Seven kg of Israeli coins, removed from circulation

Start Price: $40 Sold for: $75


שבעה ק
שבעה ק
שבעה ק
שבעה ק
שבעה ק