225-1142

שש מטבעות מנדט, כולם AU 1927 : 1 מיל, 2 מיל, 5 מיל, 10 מיל, 20 מיל, 50 מיל

Six British Mandate coins, all AU, 1927, 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil

Start Price: $300


שש מטבעות מנדט, כולם AU
שש מטבעות מנדט, כולם AU
שש מטבעות מנדט, כולם AU
שש מטבעות מנדט, כולם AU
שש מטבעות מנדט, כולם AU