225-1146

שש מדליות הענקה: הקונגרס היהודי, פסטיבל למוסיקה, חומה ומגדל, המכון למקרא, תחרות לנבל, איגוד בתי כנסת

Six awarding medals, the Jewish Congress, the Music Festival, Tower and Stockade, the Bible Institute, Harp Competition, Synagogue Organization

Start Price: $25 Sold for: $25


שש מדליות הענקה:
שש מדליות הענקה:
שש מדליות הענקה:
שש מדליות הענקה:
שש מדליות הענקה: