225-1148

שתי מדליות בר מצווה, תשכ"א כסף (30 גרם) + ארד

Two Bar Mitzvah medals, 5721, silver 30 gm + brass

Start Price: $25


שתי מדליות בר מצווה, תשכ
שתי מדליות בר מצווה, תשכ
שתי מדליות בר מצווה, תשכ
שתי מדליות בר מצווה, תשכ
שתי מדליות בר מצווה, תשכ