225-1151

שתי מדליות "תל-אביב", כסף (30 גרם), וארד

Two medals "Tel Aviv", silver (30 gm), and brass

Start Price: $25


שתי מדליות
שתי מדליות
שתי מדליות
שתי מדליות
שתי מדליות