225-1152

מדלית כסף הרצל "אין זו אגדה" שנת 20 לישראל

Silver medal, Herzl “Ein Zu Agada” 20th anniversary of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25


מדלית כסף הרצל
מדלית כסף הרצל
מדלית כסף הרצל
מדלית כסף הרצל
מדלית כסף הרצל