225-1153

מדלית העליה לרגל השלישית ארד מוכסף, ירושלים תשל"ט 1978, הוטבע ע"י צחובוי ת"א

Third pilgrimage medal, silvered brass, Jerusalem 5739 1978, coined by Zechovoy Tel Aviv

Start Price: $50


מדלית העליה לרגל השלישית
מדלית העליה לרגל השלישית
מדלית העליה לרגל השלישית
מדלית העליה לרגל השלישית
מדלית העליה לרגל השלישית