225-1154

שתי הטבעות שונות של אסימון "ברכה" 1975

Two different impressions of a token, "Bracha" 1975

Start Price: $25


שתי הטבעות שונות של אסימון
שתי הטבעות שונות של אסימון
שתי הטבעות שונות של אסימון
שתי הטבעות שונות של אסימון
שתי הטבעות שונות של אסימון