225-1155

שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות 1959-1964, הדסה עם ובלי כיתוב, צים וכו'

Eight silver medals, awarded by institutions 1959-1964, Hadassah with and without inscriptions, Zim etc.

Start Price: $400


שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות
שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות
שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות
שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות
שמונה מדליות כסף הענקה ממלכתיות