225-1158

ארבעה ק"ג של מטבעות "כל העולם" תקופות שונות

Four kg of coins “all the world” various periods

Start Price: $25 Sold for: $80


ארבעה ק
ארבעה ק
ארבעה ק
ארבעה ק
ארבעה ק