225-1159

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1906 Good

Gold coin, half a sovereign, England 1906, Good

Start Price: $170 Sold for: $170


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע