225-1160

מטבע כסף ע"ס Thaler Karl Koenig v. Wuertenberg, 1870-1871, VF

Silver coin, Thaler, Karl Koenig v. Wuertenberg, 1870-1871, VF

Start Price: $25 Sold for: $75


מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע
מטבע כסף ע