225-1163

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1902 VG

Gold coin, half a sovereign, England 1902, VG

Start Price: $180


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע