225-1165

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1909, מצב VG

Gold coin, half a sovereign, England 1909, VG

Start Price: $180


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע