225-1169

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1900 Good

Gold coin, half a sovereign, England 1900, Good

Start Price: $180


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע