225-1171

מטבע זהב עותמאני ע"ס 100 קורוש שנת 1255 (1839)

Ottoman gold coin, 100 Kurus, year 1255 (1839)

Start Price: $300


מטבע זהב עותמאני ע
מטבע זהב עותמאני ע
מטבע זהב עותמאני ע
מטבע זהב עותמאני ע
מטבע זהב עותמאני ע