225-1173

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1957 XF

Gold coin, sovereign, England 1957, XF

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע