225-1174

אוסף מטבעות סנט, ארה"ב, שנים שונות מצבים שונים (ס"ה 55)

Collection of one cent coins, various periods, various conditions (total of 55)

Start Price: $25 Sold for: $35


אוסף מטבעות סנט, ארה
אוסף מטבעות סנט, ארה
אוסף מטבעות סנט, ארה
אוסף מטבעות סנט, ארה
אוסף מטבעות סנט, ארה