225-1176

לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם

Silver coins, Israel, and the world

Start Price: $25 Sold for: $110


לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם
לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם
לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם
לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם
לוט מטבעות כסף, ישראל, וכל העולם