225-1179

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1879 M נדיר,מצב Fine

Gold coin, sovereign, England 1879, rare, Fine M

Start Price: $350 Sold for: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע