225-1181

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1904 M מצב VF

Gold coin, sovereign, England 1904, VF M

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע