225-1183

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1893 S מצב VF

Gold coin, sovereign, England 1893, VF S

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע