225-1185

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1926 XF SA

Gold coin, sovereign, England 1926, XF SA

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע