225-1189

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1885 M מצב VF

Gold coin, sovereign, England 1885, VF M

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע