225-1191

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1890 VF

Gold coin, sovereign, England 1890, VF

Start Price: $350


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע