225-1193

לוט מטבעות כסף מוונצואלה כ-1.5 ק"ג

Silver coins, from Venezuela, about1.5 kg

Start Price: $450 Sold for: $500


לוט מטבעות כסף מוונצואלה
לוט מטבעות כסף מוונצואלה
לוט מטבעות כסף מוונצואלה
לוט מטבעות כסף מוונצואלה
לוט מטבעות כסף מוונצואלה