225-1194

שתי מטבעות כסף Conv. Thaler Bayern 1770, 1771, Good

Two silver coins, Conv. Thaler, Bayern 1770, 1771, Good

Start Price: $50 Sold for: $80


שתי מטבעות כסף Conv. Thaler
שתי מטבעות כסף Conv. Thaler
שתי מטבעות כסף Conv. Thaler
שתי מטבעות כסף Conv. Thaler
שתי מטבעות כסף Conv. Thaler