225-1197

לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13) ו Peace Dollar (3)

Lot of 16 silver coins, Morgan Dollar (13), Peace Dollar (3)

Start Price: $500


לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13)
לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13)
לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13)
לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13)
לוט 16 מטבעות כסף: Morgan Dollar (13)