225-1203

מטבע זהב צרפתי ע"ס 40 פרנק שנה 12 למהפכה

French gold coin, 12 anniversary to the French Revolution, 40 Francs

Start Price: $600 Sold for: $600


מטבע זהב צרפתי ע
מטבע זהב צרפתי ע
מטבע זהב צרפתי ע
מטבע זהב צרפתי ע
מטבע זהב צרפתי ע