225-1204

מטבע כסף יווני ע"ס דיאדרכמה Tarentum Apie

Greek silver coin, didrachm, Tarentum Apie

Start Price: $100 Sold for: $100


מטבע כסף יווני ע
מטבע כסף יווני ע
מטבע כסף יווני ע
מטבע כסף יווני ע
מטבע כסף יווני ע