225-1205

אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון רוב הפריטים במצב טוב במיוחד וחדשים: החל מהתקופה העותמאנית, תחילת המאה ה20, מצריים וכו', כולל 10 20 פיאסטר

Collection of Middle Eastern coins, most items in particularly good condition and new, beginning with the Ottoman period, early 20th c, Egypt etc., including 10 20 piaster

Start Price: $800 Sold for: $800


אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון
אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון
אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון
אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון
אוסף מטבעות, אזור המזרח התיכון