225-1207

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1892 Good

Gold coin, half a sovereign, England 1892, Good

Start Price: $170


מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע
מטבע זהב, אנגליה, ע