225-1210

שתי מדליות כסף: Lemberg Johan S. Bach

Two silver medals Lemberg Johan S. Bach

Start Price: $25 Sold for: $35


שתי מדליות כסף:  Lemberg
שתי מדליות כסף:  Lemberg
שתי מדליות כסף:  Lemberg
שתי מדליות כסף:  Lemberg
שתי מדליות כסף:  Lemberg