225-1215

מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza

Bronze medal, in memory of the philosopher Baruch Spinoza

Start Price: $50


מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza
מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza
מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza
מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza
מדלית ברונזה לזכר הפילוסוף Baruch Spinoza