225-1220

לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme ישראל, שנות ה50-60

Large lot of Aerogramme forms, Israel, 1950’s-60’s

Start Price: $25


לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme
לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme
לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme
לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme
לוט גדול של טפסי איגרות אויר Aerogramme