225-1221

קופסת נעליים עם בולים ישראליים חתומים ולא חתומים

Shoebox with Israeli stamps, stamped and not stamped

Start Price: $100


קופסת נעליים עם בולים ישראליים
קופסת נעליים עם בולים ישראליים
קופסת נעליים עם בולים ישראליים
קופסת נעליים עם בולים ישראליים
קופסת נעליים עם בולים ישראליים