225-1222

ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר יום הופעת הבול, בולים בתפזורת בעיקר ישראלים

Box of envelopes sent by mail, day of stamp appearance, loose stamps, mainly Israeli

Start Price: $50 Sold for: $200


ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר
ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר
ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר
ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר
ארגז עם מעטפות שנשלחו בדואר