225-1226

לוט בולים Sudan, תחת שלטון בריטי, כולל דואר אוויר Hinged, ע"ג דפים רגילים

Lot of stamps, Sudan und British rule, hinged on regular paper

Start Price: $60 Sold for: $60


לוט בולים Sudan, תחת שלטון
לוט בולים Sudan, תחת שלטון
לוט בולים Sudan, תחת שלטון
לוט בולים Sudan, תחת שלטון
לוט בולים Sudan, תחת שלטון