225-1229

ששה אלבומים עם בולים ומעטפות כל העולם וישראל

Six albums with stamps and envelopes, all the world and Israel

Start Price: $40 Sold for: $65


ששה אלבומים עם בולים ומעטפות
ששה אלבומים עם בולים ומעטפות
ששה אלבומים עם בולים ומעטפות
ששה אלבומים עם בולים ומעטפות
ששה אלבומים עם בולים ומעטפות