225-1232

ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד: סמל כובע של חיל הים, סיכת חובלים, ביקור באונית חיל הים "חיפה" ותערוכת הנשק בחיפה

Four navy pins-badges: navy beret badge, mate pin, visit to a naval ship “Haifa” and the weapons exhibition in Haifa

Start Price: $25 Sold for: $25


ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד:
ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד:
ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד:
ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד:
ארבע סיכות-סמלים של חיל הים ועוד: