225-1236

שנים עשר כפתורי מדי קצינים צה"ל, (חיל רגלים, חיל הים), תוצ' קרצ'מר

Twelve IDF officers’ uniform buttons, (infantry, navy), by Kretzmer

Start Price: $25


שנים עשר כפתורי מדי קצינים
שנים עשר כפתורי מדי קצינים
שנים עשר כפתורי מדי קצינים
שנים עשר כפתורי מדי קצינים
שנים עשר כפתורי מדי קצינים