225-1237

ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב ארץ ישראל, מלחמת העולם הראשונה, שייכים ליחי Anzac, : סיכת Australia, כפתור קנדה, כפתור אוסטרליה ונוסף

Four articles found on the battlefield, Eretz Israel, WWI, belonging to the Anzac unit, Australia pin, Canada button, Australia button and one more

Start Price: $70


ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב
ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב
ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב
ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב
ארבעה פריטים שנמצאו בשדה קרב