225-1238

סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה נמצא בשדה קרב בא"י, מלחמת העולם הראשונה, וכן ששה כפתורי מדים, חיל תותחנים, צבא בריטניה, מצב משומש טוב

Artillery corps badge, British Forces, found on the battlefield in Eretz Israel, WWI, and six uniform buttons, artillery corps, B.F, used good condition

Start Price: $40


סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה
סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה
סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה
סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה
סמל חיל תותחנים, צבא בריטניה