225-1239

עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער בני עקיבא, מחנות עולים, אות הספורט (גרסאות שונות), סיכות התנדבות, מלחמת השחרור וכו'

Twenty five pins of youth groups, Bnei Akiva, Machanot Olim, sports ribbon (various types), volunteer pins, Independence war etc

Start Price: $75


עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער
עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער
עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער
עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער
עשרים ותשע סיכות, תנועות נוער