225-1244

סיכה של "ארגון שארית הפליטה בישראל ברגן-בלזן", שנות ה50

Pin of “Irgun She’erit Haplita B’Israel, Bergen-Belsen”, 1950’s

Start Price: $50 Sold for: $50


סיכה של
סיכה של
סיכה של
סיכה של
סיכה של