225-1245

סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים של צה"ל, וכן שתי סיכות של אותה יחידה, שנות ה60, (נדיר, היה בשימוש זמן קצר ביותר)

Beret badge for a kaffiyah, of the IDF camel commando unit and two pins of the same unit, 1960’s, (rare, was in use for a very short time)

Start Price: $300 Sold for: $550


סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים
סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים
סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים
סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים
סמל כובע לכפיה, של סיירת הגמלים